سوابق تحصیلی

دکتری

رشته: عمران، گرایش حمل و نقل، دانشگاه: پلی تکنیک ایروان

کارشناسی ارشد

رشته: عمران، گرایش: راه و ترابری، دانشگاه: گیلان

کارشناسی

رشته: عمران، گرایش: عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

سوابق کاری

مدیرعامل شرکت پیشتازان تحلیل بنا سارگون

رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر بنا هترا

رئیس هیئت مدیره شرکت پیشتازان تحلیل سازه زانیار

نائب رئیس شرکت پیشگامان سازه آزما سارگون

سوابق همکاری

عضو انجمن جهانی راه PIARC

عضو انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ISSMGD

عضو انجمن بتن ایران

عضو انجمن روسازی ایران

عضو انجمن خوردگی ایران

عضو جامعه اندیشمندان ترافیکی ایران

عضو پایه دو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

بازرس دفاتر سازمان نظام مهندسی استان گیلان

عضو انجمن سیستم های هوشمند (هوش مصنوعی) ایران

عضو هیئت اجرایی نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

مدرس دانشگاه